Romfördraget fyller 60 år

Idag firar vi Romfördraget som för 60 år sedan la grunden för den Europeiska Unionen vi har idag.

Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien och Luxemburg skapade tillsammans en gemenskap för att föra européerna närmare varandra.

De ville riva barriärerna som delade Europa, öka människors levnadsnivå och arbetsvillkor.

De ville stärka ekonomin och jämna ut skillnaderna mellan bättre och sämre utvecklade områden.

De ville föra samman sina resurser för att bevara och stärka fred och frihet och bjöd in alla som delade deras ideal.

Idag firar vi en fred och gemenskap som den Europeiska kontinenten aldrig tidigare skådat.

Idag firar vi det som nationalisterna vill rasera.

Firandet måste dock följas av ett ordentligt reformarbete.

För att arbetet med ett gemensamt Europa som bygger på visionen hos Romfördraget ska bära bättre frukt, så måste den Europeiska Unionen bli kvitt sina mellanstatliga drag och bli en riktig Europeisk federation.

En mer demokratisk gemenskap där alla medborgare ingår i samma valkrets och kan rösta på europeiska medborgare till en europeisk regering, oavsett vilket land de bor i.

En mer effektiv gemenskap där skiljelinjerna mellan vad som är nationella ansvarsområden och vad som är federationens gemensamma ansvarsområden är tydliga och inte konkurrerar med varandra. Där medlemsstaterna har självstyre förutom i de frågor som de tillsammans har kommit överens om att ge federationen självstyre över.

Och fortsatt fred och frihet mellan Europas medborgare, där vi tillsammans formar vår omvärld utefter alla människors lika värde och lika möjligheter.

Vi har all anledning att vara stolta över de senaste 60 åren tillsammans i en Europeisk Union.
Jag vill se att när vi firar den europeiska gemenskapen om 60 år till så gör vi det i en enad Europeisk Federation.

 

 

– Johan Alkstål, Europafederalisterna