Pulse of Europe till Sverige!

Logotyp för Pulse of Europe

Pulse of Europe pro-europeisk medborgarrörelse, grundad i Frankfurt, Tyskland, i slutet av 2016. Målet med rörelsen är att uppmuntra Europas medborgare att göra sina röster hörda till stöd för ett enat Europa och europeisk identitet.

Pulse of Europe idag har inspirerat medborgare i över 80 städer spridda över 12 länder att regelbundet demonstrera sitt stöd för Europa, med antalet stadigt ökande.

Nu har rörelsen kommit till Sverige på olika orter med start i Stockholm den 26:e mars och målet för Stockholmsgruppen är att ha en manifestation varannan vecka.

Europafederalisterna var där och marscherade tillsammans med andra Europavänner för att visa sitt stöd för fred, frihet, demokrati och ett Europa för alla.

Kom med nästa gång! Mer information hittar ni på Pulse of Europe Sverige.