Mellanstatligheten äventyrar EU, inte federalister

I sin ledare den 18/9 påstår Ivar Arpi att federalister ”äventyrar hela EU-projektet”. Det är en felaktig anklagelse som bygger på okunskap kring vad federalism är och som flyttar fokus från de aktörer som faktiskt sätter käppar i hjulet för den Europeiska Unionen. Det vill säga mellanstatligheten och agerandet från individuella medlemsstaters statsöverhuvud.

Arpis text är ett skolexempel på att det råder okunskap om hur unionen fungerar även bland journalister. Han försöker måla upp EU som något överstatligt, centraliserad och odemokratiskt. Att icke-valda kommissionärer slår fast ”diktat” över oss.

Inget kunde var mer osant.

EU:s utveckling styrs främst genom mellanstatliga beslut medan kommissionens representanter väljs av demokratiska regeringar. De flesta kommissionärer, inklusive ordföranden Juncker är inte federalister utan mellanstatare. Kommissionens arbete måste godkännas av det Europaparlamentet, vars representanter röstas fram i demokratiska personval. Det är alltså även vi EU-medborgare som styr unionen.

Problemet med dagens EU-styre är just att det saknas demokratiskt vald regering. Det säger sig självt att nationella ministrar prioriterar den egna medlemsstaten först, med all rätt. Nationella politiker ska i första hand hantera nationella frågor. Vår union behöver europeiskt valda politiker för att hantera europeiska frågor.

Därför förespråkar vi federalister en federal union som står på en gemensam konstitution och maktfördelning som tydligt avgör vad som är staternas ansvar och gemensamt federalt ansvar gentemot hela unionens befolkning. Med en federal regering som är vald av unionens medborgare samt oberoende institutioner. Ett system som skulle innebära en effektivare och tydligare form av styre.

Till skillnad från vad många tror innebär federalism det motsatta till centralisering.

Federalism är lika med decentralisering, politisk mångfald, tanken att så många beslut som möjligt ska tas så nära människor som möjligt. Att gemensamt bestämma vilka problem vi löser bäst tillsammans. Samt solidariskt värna om varandras olikheter och hela federationens välmående.

Arpi försöker också få det att verka som att EU på odemokratiskt vis skulle försöka köra över demokratiskt valda regeringar. När det kommer till gränskontrollernas upphörande och omfördelningen av asylsökande måste vi belysa att demokratiskt valda regeringar har valt att ingå i EU och dess fördrag. Att vara med och bestämma över unionens lagar och regler samt följa detsamma för att dra nytta av alla friheter och skyldigheter som EU har bidragit med.

Var är därför upprördheten över att medlemsstater inte följer gemensamma beslut? Det är just på grund av att vissa medlemsstater som Ungern inte solidariskt har velat hjälpa till med mottagandet av flyktingar och migranter som andra medlemsstater har känt behovet att införa gränskontroller. Arpis upprördhet över att gränskontrollerna ska upphöra känns inte motiverat av varken rimlighet eller en respekt för lag och rätt.

Idag anser majoriteten av européer att en gemensam migrationspolitik och bättre fungerande institutioner behövs inför framtiden. Vi federalister förstår att dagens sammansättning av EU har vuxit ur sina kläder och behöver göras om. Att den mellanstatliga fördragsmodellen har för länge sedan spelat ut sin roll som en effektiv form av samarbete mellan idag 27 medlemsstater. Därför förtjänar alla EU-medborgare en mer demokratisk och bättre fungerande union som gör skillnad och löser problem för fler.

Johan Alkstål, Europafederalisterna

Vladan Lausevic, Europafederalisterna

 

Läs mer om vad federalism innebär och varför vi förepråkar det här!