Blickar framåt mot kommande år

Kära medlemmar och supportrar,

För ett år sedan, hösten 2016, återupptog vi Europafederalisterna efter många års inaktivitet. Nu är vårt ”första” verksamhetsår över och jag vill tacka alla supportrar och särskilt de aktiva medlemmarna i föreningen. Vi har uppnått mycket under vårt första år.

Vår prioritet under 2016/17 var att bygga en ny struktur för föreningen. För detta ändamål upprättades en ny webbplats som informerar om en europeisk federalism, dess ursprung och snart också om dess möjliga framtid. Vi har också lanserat månatliga möten för medlemmar, där vi byter idéer kring Europa och om vårt samhälle i en bekväm miljö. Jag ser fram emot varje medlemsmöte! Jag är också glad över att vår kapacitet för händelser och PR har ökat till följd av ökat medlemskapsantal. Jag vill tacka alla aktiva medlemmar en gång till för deras engagemang!

Ett nytt år med många uppgifter

Under det kommande året 2017/18 vill vi börja med att stödja inrättandet av paneuropeiska listor för det kommande Europavalet i 2019. Många framstående politiker över partigränser i Europa, bland annat franska presidenten Emmanuel Macron och den tyska Europaparlamentarikern Jo Leinen, är för en europeisk valmanskår. Som en följd av att Storbritannien lämnar Europeiska unionen blir dess platser i Europaparlamentet lediga. Det kan vara en chans att reformera den europeiska rösträtten och att ge Europeiska Parlamentet mer representativ legitimitet.

Under andra halvåret koncentrerar vi oss på det kommande riksdagsvalet i Sverige. Vårt mål är att göra Europapolitik en viktig del av den professionella politiska debattkulturen. Frågan om ”Europa” är mycket sällsynt i Sverige, liksom i debatter bland politiker.

Denna situation är inte hållbar och kommer i framtiden att leda till att Sverige blir professionellt och emotionellt avlägsnat från sina partners i Europa. Trenden är en farlig situation, särskilt för medborgare vars liv – ofta i stor utsträckning – är baserat på de friheter som vi får njuta av i vårt europeiska samhälle idag.

Som federalister vill vi få de europeiska medborgarna medvetna om fördelarna med en europeisk federalism, för en effektivare europeisk politik. Vi vill främja en saklig debatt i Sverige. Vårt europeiska samhälle får inte stagnera, den måste ständigt utvecklas. I en värld med mycket press – både utanför och inifrån – har ett samhälle inte råd med stagnation. I den meningen ser jag optimistiskt på det kommande året 2017/18.

Michael Holz, Ordförande Europafederalisterna