Bokrecension: Är vi framme snart? Drömmen om Europas förenta stater

Bokomslag till Per Wirténs bok "Är vi framme snart? Drömmen om Europas förenta stater"Vår medlem Vladan Lausevic har recenserat Per Wirténs senaste bok, ”Är vi framme snart? Drömmen om Europas förenta stater”. Boken blev tidigare i år också nominerad till Augustpriset.

”Vi ska inte vara som USA” har generationer av gymnasiestudenter i Sverige och på andra håll i Europa fått höra i diskussioner om ekonomi och välfärd. Om samma USA, som har lockat många européer med idéer, livsstilar och produkter. Trots att amerikanska institutioner hanterade den finansiella krisen bättre än våra europeiska, trots att löneskillnader i EU är dubbelt så stora jämfört med USA. Det är något som författaren Per Wirtén diskuterar i sin bok ”Är vi framme snart? Drömmen om Europas Förenta Stater”.

Wirténs bok kan ses som tre samlade berättelser som fångar upp både det subjektiva, personliga och det objektiva, kunskapsbaserade beskrivningen av Europa. Den första berättelsen är Wirténs personliga. Den andra handlar om EU:s historia medan den tredje delen tar upp politiska åsikter om hur unionen bör utvecklas.

För att skriva sin bok har Wirtén alltså gjort mer än en lång resa genom Europa. Han har även gjort en omfattande studieresa genom en stor mängd politisk och akademisk litteratur. Bland annat för att kunna förklara begrepp som konstitutionell patriotism, demokratisk underskott och ordoliberalism. Begrepp som kan kännas främmande och tråkiga men som ändå påverkar, är del av européernas vardagsliv.

Wirtén började sin resa i staden Vidin, i nordvästra Bulgarien som tillhör en av EU:s mest fattigaste regioner. Resan avslutades i London som är motsatsen, en av unionens absolut rikaste regioner. För att skapa en känsla av kontraster skriver Wirén till exempel om hur minimilönen i Bulgarien ligger på runt 185 euro i månaden, något som en anställd i Storbritannien kan tjäna ihop på mindre än en vecka.

På sin resa åker Wirtén igenom flera större och mindre städer som Budapest, Wien och Bryssel liksom Cluj, Katowice och Mons. Det är inte bara arkitekturen och maten som påminner om den europeiska identifikationen. Wirtén skriver om ”europaiseringens” effekter som resulterat i att man kan höra olika europeiska språk på gatorna, handla i affärer som Zara och Lidl och se hur aktivister från civilsamhället hjälper till med integrationen av nyanlända.

Wirténs bok fångar unionens historia i korthet. Han går igenom de tidiga idéerna som 1920-talets ”Pan Europa”-tankar till mer centrala individer som den franske socialisten och utrikesministern Astrid Briand. Tankar om en federal union och ekonomisk integration hos liberalen och ekonomen Friedrich Hayek liksom mellanstatliga tankar enligt konservativa som Angela Merkel.

Politiken hos Wirténs bok är också central eftersom EU:s problem i första hand inte är ekonomiska utan enligt författaren just politiska. En av bokens centrala aspekter är ekonomiska problem som rörande eurokrisen, välfärden och bristande demokrati. EU är en demokrati utan demos, ett styre utan en regering, där policy ofta skapas utan ordentlig politik.

På sitt eget sätt är Wirtén en ”EU-kritiker”, där han tar ställning emot mellanstatlighet och nationalstatscentrism samt ställning för federalism och eurocentrism. Wirtén menar till exempel att få amerikaner skulle tolerera att politiska beslut fattas på möten på ett hotell i Las Vegas eller att delstater skulle vara tvungna att hålla sig till en viss budgetmål med styre från Washington. Så varför ska européer tolerera en likadan situation?

Utöver sin kritik av EU:s mellanstatliga styre är Wirén även kritisk till liberalismen. Han förespråkar att en europeisk federation både måste vara en enhetlig ekonomi och ha sin sociala dimension. Bokens budskap är att fler européer ska kunna ha en bättre ekonomisk och social standard, med lägre grader av inkomstklyftor och fattigdom än vad som råder idag.

Marknadsekonomin och den ekonomiska integrationen i Europa har varit en stor historisk framgång samtidigt som fler européer skulle kunna få det bättre genom EU-offentliga investeringar och socialpolitisk utveckling. Boken ger även en uppmuntran till att fler politiska aktörer, inte minst de liberala och socialistiska, ska vara med och utveckla unionens framtid.

Den politiska striden står inte bara mellan vänster och höger utan även mellan dom som vill ha en mer åternationaliserad och mer integrerad union. Wirtén menar att det historiska exemplet på behov av reformer kan hittas i samarbetet mellan liberaler och socialister för demokrati, rösträtt och socialpolitik under det tidiga 1900-talets Sverige. Hans budskap är att unionen behöver reformer som ska leda till en mer demokratisk, social och federal union.
Därför anser Wirtén att det behövs en ny utveckling som leder till att det finns en demokratisk vald europeisk regering med parlament och andra viktiga institutioner som kan balansera mellan medborgarnas och staternas intressen. Att euro utöver gemensam valutapolitik även behöver en gemensam finansiell politik. Att vidare europeisk integration ska leda till en större och starkare EU-budget som kan göra skillnad för fler medborgare.

Mycket av det som Wirtén, liksom andra intellektuella, föreslår kan idag upplevas som radikalt, orealistiskt och fantasifullt. Europas historia visar dock att flera idéer som tidigare avfärdades som naiva eller orealistiska kom att bli en verklighet som européer idag lever i. Drömmen om Europas Förenta Stater är på långsikt allt mindre en dröm och allt mer en verklighet. En tidsfråga om när vi är framme i sådan politisk, social och kulturell verklighet?