Centerpartiet bör kommunicera mer federalt unionsbygge

Begreppet federalism har ofta en negativ laddning i diskussioner om EU:s utveckling. Det finns dock inget som hindrar att fler borgerliga aktörer, som ofta hittar sina inspirationer i federationer som USA, genom opinionsbildning och visionär kommunikation argumentera för EU:s utveckling till en federal union. I grunden handlar federalism just om demokrati, medborgarskap och suveränitet. Det är något som både Liberalerna och Centerpartiet kan lyckas med framöver.

Nyligen antog Liberalerna på sitt landsmöte efter en motion från Liberala Ungdomsförbundet att partiet ska verka för en europeisk federation. Ett liknande initiativ togs av Centerpartiets Ungdomsförbund men röstades ned på Centerpartiets stämma i september. Däremot har Centerstudenter fått igenom flera av sina EU-politiska förslag som direkt går ihop med federalistiska tankar och principer som maktdelning, decentralisering och demokrati.

På det sättet har främst Centerstudenter påverkat C:s EU-politiska kommunikation i mer reformistisk, framtidsinriktad och optimistisk riktning. C:s äldre slagord ”smalare men vassare EU” från Europaparlamentsvalet 2014 har kritiserats för att vara just för smal och begränsande. Istället handlar den senaste politiska kommunikationen om flera förslag hur EU ska förändras, förbättras och demokratiseras institutionellt och konstitutionellt.

Centerpartiet har historiskt sett gått från sitt ”Nja till Europa” och mjuk euroskepssis till vara EU-positiv och kommunicera om ett liberalt Europa. Med syfte att EU ska vara bättre att hantera allt från frihandel och inre marknaden till migration och säkerhetspolitik. Det finns samtidigt fler behov av tydligare och federalistisk politisk kommunikation. Ett problem som flera partier har idag är att det ibland saknas fler djupare och mer konkreta detaljer om hur EU ska utvecklas.

Till exempel, om det framförs argument om behovet av europeisk säkerhetspolis, militärmyndighet och utrikesförvaltning uppkommer frågan om hur institutioner som Säpo, Försvarsmakten eller Utrikesdepartementet antigen ska avvecklas eller integreras i federala, europeiska institutioner för att spara pengar och effektivisera verksamheten.

Det handlar i sin tur även om synen på staten, om hur vidare europeisk integration ska leda till mer europeiserade stater. Redan idag råder en situation där unionens medlemsstater är något mellan äldre uppfattningar om suveräna stater och EU-stater som ingår i en styrelseform som både består av supranationella, mellanstatliga, koordinerande sätt att fatta beslut och styra unionen.

Att Centerpartiet håller på att förändra sin EU-politiska kommunikation inför framtiden, inte minst inför EP-valet 2019, är en mycket positivt utveckling för den liberala unionsbygget. Samtidigt bör C presentera och profilera sig som ett federalistiskt parti och opinionsbilda om varför en federal union baserad på europeisk demokrati, medborgarskap, suveränitet, maktdelning, decentralisering samt politisk och kulturell mångfald vore bättre för medborgarna än dagens mer mellanstatliga styrelsemodell.