Det är bättre om Sverige betalar mer! 

Nyligen började diskussioner om nästa EU:s budget för perioden 2020-2027. Det innebär en ny budget som är annorlunda än de föregående eftersom efter Brexit finns det en stor skillnad. Storbritannien som alltid varit en stor givare till budgeten kommer inte att bidra till det. Då behöver EU kommissionen anpassa sitt förslag för budgeten för att fylla utrymmet som Storbritannien lämnar. Det betyder enligt EU kommissionens förslag att Sveriges bidrag till budgeten kommer att öka. Medan stora EU länder som Frankrike och Tyskland är redo att bidra mer till den nya budgeten finns det många i Sverige som reagerar till ökat svenskt bidrag eftersom de anser att det är orimligt. Men är det verkligen så?  

Tankar med den nya budgeten är att satsa på olika policyområde som anses viktiga för EU. Det vill säga att mer pengar kommer att spenderas för innovation, hantering av klimatförändringen, utbytesprogrammet Erasmus, EU:s gemensamma asylsystem och gränskontrollmyndigheten (FRONTEX). Alla område är viktiga och inte minst när det kommer till migrationsfrågor. 

Just FRONTEX etablerades för att försäkra en bättre gränskontrollsystem. Den är i sin huvudroll att samarbeta med länderna som ligger på Europas yttre gränser. Även om vi på Europafederalisterna tycker att invandringen är positivt för samhället, är vi medvetna att Sverige inte har kapacitet att hantera ett obegränsat antal av invandrare. Då behöver vi satsa mer pengar på FRONTEX för att EU ska agera mer effektivt eftersom det är bättre att ha koll på vem passerar gränsen på medelhavet än på vem passerar gränsen vid Malmö. Vi menar att Sverige borde adoptera en proaktiv politik rörande invandring istället för dagens reaktiva hållning.  

Det är fortfarande öppet till debatt om hur EU-pengar kan användas på mest effektivt sättet. Däremot anser vi med nämnda exempel att det är meningsfullt för Sverige att bidra mer pengar på europeisk nivå. En mer funktionell EU kan inte vara gratis!

Nikolas Spanoudakis