Är nationalismen relevant idag?

“Together we stand- divided we fall” – Pink Floyd.

Vi lever i en värld som ändrar sig snabbt. Teknologin i telekommunikationen, internet, handeln och en ökande rörelse av personer har skapat en globaliserad värld som kanske var otänkbar 50 år sedan. Det är en relativ ny verklighet som många av oss har svårt att hantera. Till exempel: Hur ska jag interagera med min granne som kanske kommer från Asien eller Afrika och har hela olika traditioner och mentalitet än jag?

Den är en fråga som har inget lätt svar. Samtidigt börjar nationalstaterna, som brukade vara en referenspunkt för oss alla, tappa den centrala rollen som de hade i dåtiden. Globala utmaningar som klimatförändringen, terrorismen eller sociala ojämlikheter känner inga gränser. Därför har globaliseringen skapat eller förstärkt behovet hos vissa människor att skydda deras plats i samhället.

Faktiskt har vi alla behovet att tillhöra till ett lag, att identifiera oss med grupper, saker eller en viss livsstil. Kanske nationens begrepp uppfyller behovet hos många av våra medborgare. Därför presenterar nationalisterna och populisterna “Svenskhet” som en lösning till nästa alla problem. Men är nationalismen relevant idag?

Nationalismen som ideologi byggde upp de moderna staterna i Europa med deras nuvarande form. Den är en ideologi som definierade 1900-talet. Men man får inte glömma att nationalismen förde världen till det första och det andra världskriget. Idag bygger nationalismen murar som teknologin river. Men vilket är alternativet om vi anser nationalismen som en föråldrad ideologi?

Ett inkluderade medborgerskap

Lösningen är att tänka på ett inkluderade medborgarskap. Detta medborgarskap ger alla medborgare lika tillgång till offentliga tjänster, medel, demokratiska rättigheter och möjligheter. Det syftar till att avlägsna segregering från den sociala strukturen så att du alla har lika sociala rättigheter oavsett färg , kulturella bakgrund, religiösa anknytning, kön, eller trosbekännelse – i grunden alla mänskliga rättigheternas principer. Vi kan inte låta nationalister etablera ett medborgarskap baserat på etnisk bakgrund, ursprung eller andra verkliga eller föreställda skillnader men tyvärr visar högergrupperingar exakt den ambitionen utan skam.

Europafederalisterna samlar personer från olika länder. Vi är alla stolta över våra ursprung men vi fokuserar inte på dem. Vi vet att vara svensk är inte bättre än att vara grek, att vara grek är inte bättre än att vara tysk, att vara tysk är inte bättre än att vara finsk och så vidare. Vi fokuserar på våra gemensamma värderingar; respekt för mänskliga rättigheter, respekt för människors diversitet, kärlek för demokratin, solidaritet till de som har behovet av hjälp och tron på ett öppet samhälle. Vi är medvetna om att vi behöver varandra för att stå i en globaliserad värld och vi samverkar för att kräva ett bättre, mer  demokratiskt och federalt EU. Den är vår väg framåt. Vill du vara med?

Nikolas Spanoudakis och Michael Holz
Europafederalisterna