Månad: maj 2019

Om EU-Demokrati

Demokrati handlar i grund och botten om beslutsfattning baserat på samtal och argumentation. Europaparlamentet är hittills det enda exemplet på representativ demokrati i supranationell mening. Därför är det viktigt att fler involverar sig och diskuterar om hur den… Read More