Backstop: Europafederalisternas Perspektiv

Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen (EU) eller Brexit har blivit en central punkt i den europeiska debatten de senaste tre åren. Storbritannien och EU har skrivit ett utträdesavtal som skulle komma tillämpas den 31 oktober 2019. Den överenskommelsen skapade dock mycket turbulens i den brittiska politiken. En viktig orsak är det brittiska underhusets (House of Commons) oförmåga att acceptera överenskommelsen eller föreslå ett annat pålitligt alternativ. Den här situationen tvingade den före detta premiärministern Theresa May att avgå och la märken till en annan kände Brexit främjare Boris Johnson för att ta över. Johnson blev premiärminister med mottot “do or die”. Alltså, leverera Brexit i Oktober 2019 eller dö. Enligt Johnsons retorik det skulle innebära en avtalslös Brexit även om det multiplicerar de negativa konsekvenserna för Storbritannien.

Vi på Europafederalisterna beklagar Brexit men respekterar samtidigt det här beslutet. Tyvärr tvivlar Johnsons nationalistisk retorik om en punkt av Brexit-avtalet som är viktig för oss och då vi vill uppmärksamma detta. Det är nödlösningen (backstop) i Irland.     

Backstop – den oälskade nödlösningen

Irland är en ö som drabbades av många konflikter mellan protestanter och katoliker och IRA:s och andras gruppers terrorism. Freden återställdes i Irland efter den så kallade “Good friday”-överenskommelsen år 1998 och säkerställde att en öppen gräns mellan Nordirland och republiken Irland skulle fortsätta gälla.   Backstoppen är ett krav från EU på Brexit-avtalet som syftar till att skydda den öppna gränsen mellan Nordirland och republiken Irland. Detta krav skapar några förutsättningar som Johnson och hans gäng inte gillar: det nuvarande avtalet innebär att hela Storbritannien ska ingå i ett tullsamarbete med EU och då behöver följa en del av EU:s regelverk. Detta gillar Johnson inte, liksom många andra hard Brexiteers, och därför motsätter de sig backstop och nuvarande avtalet. Situationen är mycket komplicerad.

Vi på Europafederalisterna beklagar Brexit men nu anser vi det viktigt att EU på alla möjliga sätt skyddar den öppna gränsen på Irland. Vi är medvetna om att en hård gräns skulle skapa mycket turbulens på Irland och kanske hota freden på ön. Därför står vi bakom det irländska folket som inte vill se sin ö splittrad en gång till och vi ber att EU fortsätter hålla avskaffandet av backstop utanför diskussionen.  

Med utsikten att Skottland kan tänka sig att hålla en ny folkomröstning om självständighet för att kunna stanna kvar i EU, ser Storbritanniens framtid mycket osäker ut. Det som gäller nu är att EU garanterar Irlands framtid.

-Nikolas Spanoudakis för föreningen Europafederalisterna