Bli Medlem

Vill du bidra till vår verksamhet är du välkommen att ansöka om medlemskap eller donera en summa pengar. Som medlem får du delta vid medlemsmöten, årsmöten, andra evenemang och vara med och forma föreningens verksamhet. Så har du ett intresse för federalism, ett starkare europeiskt samarbete och demokrati är du varmt välkommen som medlem i Europafederalisterna.

Medlemsavgiften för 2017 är 100 kr, men du är välkommen att bidra med mer om du vill och har möjlighet.

Gör en inbetalning till PlusGiro 43 90 93-6 och ange namn, adress och e-post.

 

Om du har några frågor kring medlemskapet så ta kontakt med oss så svarar vi mer än gärna!