Det är bättre om Sverige betalar mer! 

Nyligen började diskussioner om nästa EU:s budget för perioden 2020-2027. Det innebär en ny budget som är annorlunda än de föregående eftersom efter Brexit finns det en stor skillnad. Storbritannien som alltid varit en stor givare till budgeten kommer inte att bidra till det. Då behöver EU kommissionen anpassa sitt förslag för budgeten för att fylla utrymmet som Storbritannien lämnar. Det betyder enligt EU kommissionens förslag att Sveriges bidrag till budgeten kommer att öka. Medan stora EU länder som Frankrike och Tyskland är redo att bidra mer… Read More

Centerpartiet bör kommunicera mer federalt unionsbygge

Begreppet federalism har ofta en negativ laddning i diskussioner om EU:s utveckling. Det finns dock inget som hindrar att fler borgerliga aktörer, som ofta hittar sina inspirationer i federationer som USA, genom opinionsbildning och visionär kommunikation argumentera för… Read More

Pulse of Europe till Sverige!

Pulse of Europe pro-europeisk medborgarrörelse, grundad i Frankfurt, Tyskland, i slutet av 2016. Målet med rörelsen är att uppmuntra Europas medborgare att göra sina röster hörda till stöd för ett enat Europa och europeisk identitet. Pulse of Europe… Read More

Romfördraget fyller 60 år

Idag firar vi Romfördraget som för 60 år sedan la grunden för den Europeiska Unionen vi har idag. Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien och Luxemburg skapade tillsammans en gemenskap för att föra européerna närmare varandra. De ville riva… Read More