Medborgarinitiativ

Få mer att säga till om i frågor som berör dig direkt. Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det.

För närvarande stöder vi följande medborgarinitiativ i olika partnerskap:

Rättsstatsprincipen

Inrättandet av en opartisk utvärderingsmekanism för att verifiera tillämpningen av de europeiska värdena i alla medlemsstater när det gäller rättsstaten

Besök gärna den officiella webbplatsen på https://formyrights.eu (engelska) eller signera här: signera petition om rättsstatsprincipen

 

Prissättning av Kol

Vi uppmanar EU-kommissionen att föreslå EU-lagstiftning för att motverka användningen av fossila bränslen, uppmuntra till energibesparingar och användning av förnybara energikällor för att bekämpa den globala uppvärmningen och begränsa temperaturökningen till 1,5 °C.

Besök gärna den officiella webbplatsen på https://stopglobalwarming.eu eller signera här: signera petition om prissättning av kol