Tagg: EU

Centerpartiet bör kommunicera mer federalt unionsbygge

Begreppet federalism har ofta en negativ laddning i diskussioner om EU:s utveckling. Det finns dock inget som hindrar att fler borgerliga aktörer, som ofta hittar sina inspirationer i federationer som USA, genom opinionsbildning och visionär kommunikation argumentera för… Read More

Mellanstatligheten äventyrar EU, inte federalister

I sin ledare den 18/9 påstår Ivar Arpi att federalister ”äventyrar hela EU-projektet”. Det är en felaktig anklagelse som bygger på okunskap kring vad federalism är och som flyttar fokus från de aktörer som faktiskt sätter käppar i… Read More